Kontakt

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH i DRÓG WE WŁOCŁAWKU

ul. Zielna 13/21
87-800 Włocławek

telefon
54 411-64-54
 

fax

54 429-66-28

   e-mail: biuro@mzukid.pl

NIP: 888-29-80-713

REGON: 340391000

BANK PKO BP SA O/Włoclawek

dochodowy podstawowy: 10 1020 5170 0000 1702 0079 3893

dochodowy z tyt. opłat SPP: 07 1020 5170 0000 1202 0086 3159

dochodowy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego: 52 1020 5170 0000 1302 0009 1538

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek - od godz. 7.30 do godz. 17.00
piątek - od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

WYKAZ TELEFONÓW PRACOWNIKÓW MZUKID

STANOWISKO/KOMÓRKA ORGANIZACYJNA IMIĘ I NAZWISKO NR.WEW. / TEL.KOM. E-Mail.
Dyrektor - DN Marta Boniecka 100 mboniecka@mzukid.pl
Sekretariat Sylwia Ziółkowska 100 biuro@mzukid.pl
Główny Księgowy - NG Dorota Pieczkowska 107 dpieczkowska@mzukid.pl
Radca Prawny - NP Przemysław Ziemecki 110 pziemecki@mzukid.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Larysa Lewandowska 110 llewandowska@mzukid.pl
Pracownik służby BHP i P.poż. Artur Kozłowski 204 akozlowski@mzukid.pl
REFERAT USŁUG KOMUNALNYCH I REMONTÓW - NK,NR
Kierownik Referatu Piotr Zwoliński 115 pzwolinski@mzukid.pl
  Mirosław Narewski 205 mnarewski@mzukid.pl
Piotr Rojewski 205 projewski@mzukid.pl
Rafał Czubakowski 204 rczubakowski@mzukid.pl
Grzegorz Czarnecki 208 gczarnecki@mzukid.pl
Stanowisko ds. Gospodarki Leśnej - NL Dariusz Studziński 208, kom. 605-831-259 dstudzinski@mzukid.pl
Stanowisko ds. Utrzymania Zieleni Ewa Lizińska 202 elizinska@mzukid.pl
REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I INŻYNIERII RUCHU - ND
Kierownik Referatu Paweł Kujawa 104 pkujawa@mzukid.pl
  Joanna Osmałek 103 josmalek@mzukid.pl
Monika Kopczyńska 103 mkopczynska@mzukid.pl
Joanna Rostkowska 103 jrostkowska@mzukid.pl
Dariusz Walczak 209 dwalczak@mzukid.pl
Janusz Przybyszewski 122 jprzybyszewski@mzukid.pl
Agnieszka Ruczewska 203 aruczewska@mzukid.pl
Jolanta Wujkowska 148 jwujkowska@mzukid.pl
Iwona Bielińska 148 ibielinska@mzukid.pl
Jan Jastrzębski 115 jjastrzebski@mzukid.pl
Bartosz Sadowski 120 bsadowski@mzukid.pl
Marta Mirowska 109 mmirowska@mzukid.pl
Grzegorz Kosiński 105 gkosinski@mzukid.pl
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I KADR
Kierownik Referatu Magdalena Glińska 201 mglinska@mzukid.pl
  Iwona Karbowska 160 ikarbowska@mzukid.pl
Paulina Pawlak 126 ppawlak@mzukid.pl
REFERAT KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI - GK,GN
Kierownik Referatu Małgorzata Korpalska 117 mkorpalska@mzukid.pl
KASA Elżbieta Kosseda 207 ekosseda@mzukid.pl
  Barbara Rudowska 117 brudowska@mzukid.pl
Lidia Wierzbicka 117 lwierzbicka@mzukid.pl
Mariola Stachowska 113 mstachowska@mzukid.pl
Ewa Snopkowska 113 esnopkowska@mzukid.pl
Anna Wesołowska 118 awesolowska@mzukid.pl
Aneta Wierzbicka 118 awierzbicka@mzukid.pl
Aneta Łuczak 125 aluczak@mzukid.pl

 

Mapa dojazduSprzątanie powypadkowe