Aktualności

2018.11.09 - Informacja prasowa z 9 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym będą prowadzone prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Lasu Komunalnego. Na Zielonym Rynku zostaną zasadzone róże. Wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 będą zebrane odpady komunalne. W parku im. Władysława Łokietka, na Placu Wolności i na
2018.11.08 - Informacja prasowa z 8 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym, na ul. Chopina, Bojańczyka, Żytniej i Zielnej zaplanowano grabienie terenów zieleni. Na Zielonym Rynku, prowadzone będą prace przygotowawcze gruntu pod nasadzenia róż. Z Bulwarów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną usunięte i
2018.11.07 - Informacja prasowa z 7 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym, zaplanowano likwidację dzikich wysypisk na terenie Lasu Komunalnego. Pracownicy MZUKiD przeprowadzą remont cząstkowy nawierzchni chodnika na ul. Żabiej i Wolność. Z Placu Wolności zostaną usunięte róże i wieże kwiatowe. W parkach im. Henryka Sienkiewicza i
2018.11.06 - Informacja prasowa z 6 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym, zostanie przeprowadzony remont cząstkowy nawierzchni chodnika na ul. Brzozowej. Na Placu Wolności będą koszone trawniki dywanowe. Z kwietników zostaną usunięte i wywiezione suche kwiaty. Następnie, teren będzie zagrabiony i wyrównany. Na Placu
2018.11.05 - Podziękowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku składa podziękowania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. i jego pracownikom, za wzorową współpracę w zakresie przygotowania Cmentarzy Komunalnych we Włocławku i w Pińczacie na
2018.11.05 - Informacja prasowa z 5 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym, z kwietników na Placu Kopernika, Starym Rynku i Zielonym Rynku zostaną usunięte suche kwiaty. Na ul. Kapitulnej zaplanowano przeprowadzenie prac porządkowych i przycięcie żywopłotu. Z parku im. Henryka Sienkiewicza będą wywożone zgrabione liście. Na ul.
2018.11.02 - Informacja prasowa z 2 listopada 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano koszenie trawników, nasadzenie cebul kwiatowych oraz grabienie i wywóz liści z Parku im. Henryka Sienkiewicza. Przywrócono stałą organizację ruchu na ul. Cmentarnej i Komunalnej. Trwają prace porządkowe związane z obsługą Cme4ntarzy
2018.10.30 - Informacja prasowa z 30 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym zostaną przeprowadzone prace porządkowe na ul. Kościelnej, Piekarskiej i Kościuszki. Na ul. Dziewińskiej i Dojazdowej zaplanowano grabienie trawników. Z terenu Cmentarza Komunalnego we Włocławku trwa bieżące wywożenie odpadów komunalnych. W związku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Sprzątanie powypadkowe