Aktualności

2018.10.29 - Informacja prasowa z 29 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym trwają prace porządkowe na Cmentarzach Komunalnych we Włocławku i Pińczacie w związku z obchodami Uroczystości Wszystkich Świętych. Na ul. Zachodniej, Bulwary i Wyszyńskiego zaplanowano omiot chodników. Na ul. Jagiellońskiej zostaną przycięte żywopłoty
2018.10.26 - Informacja prasowa z 26 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym zostanie pozyskany posusz z terenu lasu komunalnego. Na ul. Kraszewskiego, Bukowej, Kościuszki i Kaszubskiej zaplanowano grabienie, załadunek i wywóz liści. Ponadto zintensyfikowano prace porządkowe na terenach Cmentarzy Komunalnych we Włocławku i Pińczacie
2018.10.24 - Informacja prasowa z 24 października 2018 r.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg intensyfikuje działania związane z usuwaniem liści z pasów drogowych. Przedmiotowe prace w najbliższym czasie będą generowały duże zaangażowanie sprzętu i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Na ul.
2018.10.23- Informacja prasowa z 23 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano remont cząstkowy ubytków w nawierzchni chodnika na ul. Świętego Antoniego i Piekarskiej. Ponadto będzie przeprowadzony remont punktowy nawierzchni jezdni na ul. Płockiej i Wysokiej. Zostanie usunięty posusz na terenie lasu komunalnego. Na ul. Bukowej,
2018.10.22 - Informacja prasowa z 22 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano załadunek i wywóz liści na ul. Jesionowej, Bulwary, Okrężnej, Brzeskiej, Długiej i Ostrowskiej. Na placu Wolności zostanie wykonane odchwaszczanie żywopłotów. Zostaną przeprowadzone prace porządkowe na Placu Zabaw przy ul. Brzoskwiniowej i
2018.10.19 - Informacja prasowa z 19 października 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano załadunek i transport zagrabionych liści w Parku im. Henryka Sienkiewicza. Ponadto na os. Zazamcze i Zawiśle na terenach leśnych zostaną opróżnione kosze na śmieci. Na placu zabaw przy ul. Wienieckiej i Płockiej 133 zaplanowano prace porządkowe. Na
2018.10.18 - Informacja prasowa z 18 października 2018 r.
Od godzin porannych Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg współpracuje z Policją i Strażą Miejską w zakresie zabezpieczeń ruchu drogowego na potrzeby obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 34. Rocznicy Męczeńskiej Śmierci ks. Jerzego
2018.09.19 - Informacja prasowa z 19 września 2018 r.
W dniu dzisiejszym, pracownicy MZUKiD przeprowadzą remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ul. Słonecznej, Fredry i Wolność. Na bulwarach zostanie wykonany omiot i odchwaszczanie chodników oraz wygrabienie trawników przy ławkach. W parku im. Henryka Sienkiewicza, Placu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Sprzątanie powypadkowe