Aktualności

2018.05.17 - Informacja prasowa z 17 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone będzie koszenie terenu miasta na powierzchniach przylegających do terenów leśnych wzdłuż Al. Kazimierza Wielkiego. Dokonane zostanie cięcie krzewów w ciągu Drogi Krajowej nr 91 na wysokości Zespołu Szkół Elektrycznych. Ponadto
2018.05.16 - Informacja prasowa z 16 maja 2018 r.
W środę, 16 maja, kontynuowane będą prace przy koszeniu terenów zielonych na terenie miasta oraz na powierzchniach przylegających do terenów Lasu Komunalnego. Ponadto, przy ul. Dziewińskiej zostaną nasadzone nowe krzewy. Prowadzona będzie również wycinka drzew w pasach
2018.05.15 - Informacja prasowa z 15 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym kontynuowane będą prace przy koszeniu zieleni na ul. Płockiej. Ponadto, koszone będą tereny zielone przy ul. Okrężnej oraz na Placu Wolności. Przycięte zostaną także krzewy przy ul. Promiennej przy kładce nad torami. W ramach współpracy z Gminą Miasto
2018.05.14 - Informacja prasowa z 14 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone były prace porządkowe na Starym Rynku, gdzie wykonano odchwaszczenie krzewów, ciągów pieszych i mis przy drzewach. Przy ul. Warszawskiej, Chopina i Królewieckiej usunięte zostały przerosty przy drzewach. Uporządkowane zostały tereny miejskie
2018.07.27 - Informacja prasowa
W dniu dzisiejszym, został wykonany remont cząstkowy nawierzchni z trylinki na ul. Budowlanych, na dojeździe do Przedszkola. Wykonano koszenie terenów zielonych oraz prace porządkowe na terenie miasta w ciągu Drogi Krajowej nr 91, na ul. Chełmickiej, Wyszyńskiego, Rzecznej, 3-go
2018.05.11 - Informacja prasowa z 11 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym wykonywano naprawy zapadnięcia nawierzchni jezdni na ulicy Łosiej, na wysokości posesji Al. Jana Pawła II 48. W ramach bieżącego utrzymania terenów zielonych wykonywano wycinkę drzew i koszenie trawy w pasie drogowym na ul. Nad Strugą; karczowanie
2018.05.10- Informacja prasowa dotycząca sytuacji na moście stalowym.
W środę, 9 maja 2018 r. w siedzibie MZUKiD odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego oraz Wykonawcy robót, tj. Firmą Gotowski z Bydgoszczy. Na posiedzeniu ustalono, że utrudnienia w ruchu występujące na moście stalowym są nieadekwatne do realizowanych
2018.05.09 - Informacja prasowa z 9 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone były prace związane z koszeniem terenów zielonych wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 oraz przy ulicach: Kapitulnej, Słonecznej i Gajowej. Usuwane były również chwasty przy poboczach ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej. Ponadto, przy ul. Toruńskiej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych