Aktualności

2018.06.19 - Informacja prasowa z 19 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, zaplanowano koszenie terenów zielonych na placu przy ul. Broniewskiego. Na ul. Brzeskiej i Placu Wolności prowadzone będą prace porządkowe w pasie drogi. Na ul. Witoszyńskiej i Poziomkowej realizowana będzie wycinka drzew w pasie drogowym. Przeprowadzony
2018.06.18 - Informacja prasowa z 18 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, będą wykonywane prace porządkowe na terenie Leśniczówki Dąbrówki. Zaplanowano usuwanie posuszu w Lesie Komunalnym. Dokonana zostanie likwidacja przerostów przy drzewach na terenie miasta. Pracownicy MZUKiD będą pielęgnowali nowe nasadzenia,
2018.06.15 - Informacja prasowa z 15 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, przeprowadzona zostanie wycinka drzew i korekcja koron na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina. Koszone będą tereny zielone przy ul. Kapitulnej, Słonecznej i Gajowej. Na al. Chopina dokonane zostanie odchwaszczenie skupin krzewów oraz chodnika na wiadukcie. W
2018.06.14 - Informacja prasowa z 14 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano podlewanie krzewów i drzew oraz koszenie terenów zielonych. Na ul. Saperskiej rozpoczną się cięcia fitosanitarne krzewów. Na ul. Węglowej i Miłej wykonane zostanie odchwaszczanie i usuwanie ziemi przy krawężnikach. Prowadzone będą
2018.06.13 - Informacja prasowa z 13 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone są prace porządkowe przy pomniku na zaporze wodnej. W Lesie Komunalnym wygrabione zostaną powierzchnie ścieżek śródleśnych oraz tereny przy ławkach. Pracownicy MZUKiD dokonają naprawy zaworu czerpalnego na Cmentarzu Komunalnym przyul.
2018.06.12 - Informacja prasowa z 12 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, wykonano oprysk owadobójczy roślinności na Starym Rynku. Realizowano prace porządkowe w parku im. H. Sienkiewicza. Zlecono naprawę ubytków w nawierzchni jezdni na Szosie Brzeskiej, remont zapadniętego wpustu deszczowego przy ul. Zgodnej oraz likwidację
2018.06.11 - Informacja prasowa z 11 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym wykonano cięcia krzewów przy Zespole Szkół Elektrycznych oraz koszenie terenów zielonych na skwerze przy ul. Planty. Wykonywane są regulacje wysokościowe krawężnika na ul. Letniej. Brygada brukarzy zatrudniona w MZUKiD wykona naprawę nawierzchni
2018.06.08 - Informacja prasowa z 8 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym wykonano remont nawierzchni chodnika i zapadniętej nawierzchni miejsc postojowych na ul. Św. Antoniego. Na ul. Jodłowej i Brzozowej wykonano naprawy zapadniętej jezdni. Na ul. Letniej i Szewskiej wykonywano cięcia fitosanitarne drzew. W Szkole Podstawowej nr 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Sprzątanie powypadkowe