Aktualności

2018.06.07 - Informacja prasowa z 7 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, brygada remontowa MZUKiD wykona cząstkowe remonty ubytków nawierzchni jezdni na ul. Papieżka, ul. Kręta i na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego - Gałczyńskiego. Pracownicy MZUKiD będą prowadzić wycinkę drzew, krzewów i chwastów przy wytyczaniu drogi
2018.06.06 - Informacja prasowa z 6 czerwca 2018 r.
W ramach prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, zostaną dzisiaj dokonane nasadzenia przy ul. Ogniowej, odchwaszczane stożki przy moście stalowym i chodniki na skarpach przy ul. Tumskiej i Zamczej. Wykonane zostaną remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na ul. Letniej, al.
2018.06.05 - Informacja prasowa z 5 czerwca 2018 r.
W zakresie utrzymania zieleni w dniu dzisiejszym prowadzone będą prace związane z odchwaszczaniem i koszeniem pasów zieleni w ciągu DK 91. Usuwane będą przerosty przy drzewach przy ul. Jesionowej i Jodłowej. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonane zostaną
2018.06.04 - Informacja prasowa z 4 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym odchwaszczane będą chodniki i parkingi w pasie drogi na ul. Bulwary. Zaplanowano koszenie terenów zielonych na placu cyrkowym przy ul. Broniewskiego. Wykonane zostaną prace porządkowe w Lesie Komunalnym na terenie os. Michelin. W ramach remontów bieżących
2018.05.30- Informacja prasowa z 30 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano wycinkę drzew na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina. Przeprowadzone zostaną prace porządkowe na terenie miasta, m.in. na Placu Wolności, w Parku im. H. Sienkiewicza i na Bulwarach. W ramach prac prowadzonych na drogach, wykonana zostanie naprawa
2018.05.29- Informacja prasowa z 29 maja 2018 r.
Dzisiaj wykonane zostaną prace remontowe nawierzchni chodników ulic: P.O.W., Zdrojowej i al. Chopina. Przy ul. Ogniowej zostaną zasadzone krzewy w pasie zieleni przy CKP. Na Starym Rynku oraz Bulwarach wykonane zostaną opryski środkiem chwastobójczym. W ramach remontu
2018.05.28- Informacja prasowa z 28 maja 2018 r.
Na potrzeby MZUKiD zakupiono podnośnik hydrauliczny. Urządzenie będzie służyć do pielęgnacji drzewostanu, w tym: prześwietlania, cięć fitosanitarnych i wycinki. Podnośnik zostanie również wykorzystany do prac remontowo-budowlanych i innych zadań związanych z pracą na
2018.05.25- Informacja prasowa z 25 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym zostanie zlikwidowane dzikie wysypisko przy Placu Wolności 16. Na ul. Okrężnej zaplanowano przycinanie krzewów. Na Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie zostaną wykonane nasadzenia kwiatów. W ramach bieżącego utrzymania zlecono czyszczenie tunelu pod torami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Sprzątanie powypadkowe