Aktualności

2018.06.14 - Informacja prasowa z 14 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano podlewanie krzewów i drzew oraz koszenie terenów zielonych. Na ul. Saperskiej rozpoczną się cięcia fitosanitarne krzewów. Na ul. Węglowej i Miłej wykonane zostanie odchwaszczanie i usuwanie ziemi przy krawężnikach. Prowadzone będą
2018.06.13 - Informacja prasowa z 13 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone są prace porządkowe przy pomniku na zaporze wodnej. W Lesie Komunalnym wygrabione zostaną powierzchnie ścieżek śródleśnych oraz tereny przy ławkach. Pracownicy MZUKiD dokonają naprawy zaworu czerpalnego na Cmentarzu Komunalnym przyul.
2018.06.12 - Informacja prasowa z 12 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, wykonano oprysk owadobójczy roślinności na Starym Rynku. Realizowano prace porządkowe w parku im. H. Sienkiewicza. Zlecono naprawę ubytków w nawierzchni jezdni na Szosie Brzeskiej, remont zapadniętego wpustu deszczowego przy ul. Zgodnej oraz likwidację
2018.06.11 - Informacja prasowa z 11 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym wykonano cięcia krzewów przy Zespole Szkół Elektrycznych oraz koszenie terenów zielonych na skwerze przy ul. Planty. Wykonywane są regulacje wysokościowe krawężnika na ul. Letniej. Brygada brukarzy zatrudniona w MZUKiD wykona naprawę nawierzchni
2018.06.08 - Informacja prasowa z 8 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym wykonano remont nawierzchni chodnika i zapadniętej nawierzchni miejsc postojowych na ul. Św. Antoniego. Na ul. Jodłowej i Brzozowej wykonano naprawy zapadniętej jezdni. Na ul. Letniej i Szewskiej wykonywano cięcia fitosanitarne drzew. W Szkole Podstawowej nr 10
2018.06.07 - Informacja prasowa z 7 czerwca 2018 r.
W dniu dzisiejszym, brygada remontowa MZUKiD wykona cząstkowe remonty ubytków nawierzchni jezdni na ul. Papieżka, ul. Kręta i na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego - Gałczyńskiego. Pracownicy MZUKiD będą prowadzić wycinkę drzew, krzewów i chwastów przy wytyczaniu drogi
2018.06.06 - Informacja prasowa z 6 czerwca 2018 r.
W ramach prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, zostaną dzisiaj dokonane nasadzenia przy ul. Ogniowej, odchwaszczane stożki przy moście stalowym i chodniki na skarpach przy ul. Tumskiej i Zamczej. Wykonane zostaną remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na ul. Letniej, al.
2018.06.05 - Informacja prasowa z 5 czerwca 2018 r.
W zakresie utrzymania zieleni w dniu dzisiejszym prowadzone będą prace związane z odchwaszczaniem i koszeniem pasów zieleni w ciągu DK 91. Usuwane będą przerosty przy drzewach przy ul. Jesionowej i Jodłowej. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonane zostaną

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Sprzątanie powypadkowe