Aktualności

2018.05.24- Informacja prasowa z 24 maja 2018 r.
W ubiegłym tygodniu do MZUKiD wpłynęła prośba od wspólnoty parafialnej oo. Franciszkanów z Konina, o umożliwienie odwiedzenia grobu o. franciszkanina Edwarda Kolasińskiego na Cmentarzu Komunalnym. Grupa pielgrzymów mogła odwiedzić grób tylko we wczesnych
2018.05.22- Informacja prasowa z 22 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano sadzenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina we Włocławku. Będą koszone chwasty i samosiejki na Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. W centrum miasta prowadzone zostaną prace porządkowe. W zakresie prac remontowych na drogach,
2018.05.21- Informacja prasowa z 21 maja 2018 r.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, iż w dniu 21 maja 2018 r. na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Tumskiej i Brzeskiej wprowadzono czasową organizację ruchu. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami prowadzonymi na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
2018.05.18 - Informacja prasowa z 18 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym uporządkowano place zabaw przy ul. Brzoskwiniowej, Płockiej i Wiejskiej oraz skwer rekreacyjny przy ul. Planty. Wycięto drzewo przy ul. Sielskiej. Trwa montaż szalunków w ramach remontu tarasu w Przedszkolu nr 4. Prowadzono roboty remontowe nawierzchni jezdni
2018.05.17 - Informacja prasowa z 17 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone będzie koszenie terenu miasta na powierzchniach przylegających do terenów leśnych wzdłuż Al. Kazimierza Wielkiego. Dokonane zostanie cięcie krzewów w ciągu Drogi Krajowej nr 91 na wysokości Zespołu Szkół Elektrycznych. Ponadto
2018.05.16 - Informacja prasowa z 16 maja 2018 r.
W środę, 16 maja, kontynuowane będą prace przy koszeniu terenów zielonych na terenie miasta oraz na powierzchniach przylegających do terenów Lasu Komunalnego. Ponadto, przy ul. Dziewińskiej zostaną nasadzone nowe krzewy. Prowadzona będzie również wycinka drzew w pasach
2018.05.15 - Informacja prasowa z 15 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym kontynuowane będą prace przy koszeniu zieleni na ul. Płockiej. Ponadto, koszone będą tereny zielone przy ul. Okrężnej oraz na Placu Wolności. Przycięte zostaną także krzewy przy ul. Promiennej przy kładce nad torami. W ramach współpracy z Gminą Miasto
2018.05.14 - Informacja prasowa z 14 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone były prace porządkowe na Starym Rynku, gdzie wykonano odchwaszczenie krzewów, ciągów pieszych i mis przy drzewach. Przy ul. Warszawskiej, Chopina i Królewieckiej usunięte zostały przerosty przy drzewach. Uporządkowane zostały tereny miejskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Sprzątanie powypadkowe