Aktualności

2018.05.29- Informacja prasowa z 29 maja 2018 r.
Dzisiaj wykonane zostaną prace remontowe nawierzchni chodników ulic: P.O.W., Zdrojowej i al. Chopina. Przy ul. Ogniowej zostaną zasadzone krzewy w pasie zieleni przy CKP. Na Starym Rynku oraz Bulwarach wykonane zostaną opryski środkiem chwastobójczym. W ramach remontu
2018.05.28- Informacja prasowa z 28 maja 2018 r.
Na potrzeby MZUKiD zakupiono podnośnik hydrauliczny. Urządzenie będzie służyć do pielęgnacji drzewostanu, w tym: prześwietlania, cięć fitosanitarnych i wycinki. Podnośnik zostanie również wykorzystany do prac remontowo-budowlanych i innych zadań związanych z pracą na
2018.05.25- Informacja prasowa z 25 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym zostanie zlikwidowane dzikie wysypisko przy Placu Wolności 16. Na ul. Okrężnej zaplanowano przycinanie krzewów. Na Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie zostaną wykonane nasadzenia kwiatów. W ramach bieżącego utrzymania zlecono czyszczenie tunelu pod torami
2018.05.24- Informacja prasowa z 24 maja 2018 r.
W ubiegłym tygodniu do MZUKiD wpłynęła prośba od wspólnoty parafialnej oo. Franciszkanów z Konina, o umożliwienie odwiedzenia grobu o. franciszkanina Edwarda Kolasińskiego na Cmentarzu Komunalnym. Grupa pielgrzymów mogła odwiedzić grób tylko we wczesnych
2018.05.22- Informacja prasowa z 22 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym zaplanowano sadzenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina we Włocławku. Będą koszone chwasty i samosiejki na Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. W centrum miasta prowadzone zostaną prace porządkowe. W zakresie prac remontowych na drogach,
2018.05.21- Informacja prasowa z 21 maja 2018 r.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, iż w dniu 21 maja 2018 r. na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Tumskiej i Brzeskiej wprowadzono czasową organizację ruchu. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami prowadzonymi na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
2018.05.18 - Informacja prasowa z 18 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym uporządkowano place zabaw przy ul. Brzoskwiniowej, Płockiej i Wiejskiej oraz skwer rekreacyjny przy ul. Planty. Wycięto drzewo przy ul. Sielskiej. Trwa montaż szalunków w ramach remontu tarasu w Przedszkolu nr 4. Prowadzono roboty remontowe nawierzchni jezdni
2018.05.17 - Informacja prasowa z 17 maja 2018 r.
W dniu dzisiejszym prowadzone będzie koszenie terenu miasta na powierzchniach przylegających do terenów leśnych wzdłuż Al. Kazimierza Wielkiego. Dokonane zostanie cięcie krzewów w ciągu Drogi Krajowej nr 91 na wysokości Zespołu Szkół Elektrycznych. Ponadto

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Sprzątanie powypadkowe