Aktualności

2018.05.14 - Informacja prasowa z 14 maja 2018 r.
2018.05.14 - Informacja prasowa z 14 maja 2018 r.

W dniu dzisiejszym prowadzone były prace porządkowe na Starym Rynku, gdzie wykonano odchwaszczenie krzewów, ciągów pieszych i mis przy drzewach. Przy ul. Warszawskiej, Chopina i Królewieckiej usunięte zostały przerosty przy drzewach. Uporządkowane zostały tereny miejskie przy ul. Brzeskiej, Okrężnej, Reymonta, Jesionowej,  Związków Zawodowych, Stodólnej, Długiej, Kapitulnej, Dojazdowej, Miłej, Wodociągowej i Kruszyńskiej. Zebrane zostały odpady komunalne przy ul. Planty I, Planty II, Dziewińskiej, Lotniczej, Łubnej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Mazowieckiej, Smolnej, Łanieszczyźnie, Żeromskiego i na osiedlu Zawiśle.

W dalszym ciągu prowadzone są prace przy Pomniku Obrońców Wisły, gdzie została skoszona i wygrabiona trawa. Ponadto, powierzchnia kamienna wokół pomnika została opryskana herbicydem oraz zamieciona wraz z wykonaniem prac porządkowych.

Kontynuowane były prace przy koszeniu terenów zielonych. Prace zostały przeprowadzone przy
ul. Zielnej, Leśnej i Płockiej. Przy ul. Kilińskiego wykonana została regeneracja trawnika i sadzenie krzewów.

W ramach prac prowadzonych przy drogach, przeprowadzony został remont nawierzchni zjazdu oraz remont nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem przy ul. Ostrowskiej 32.

Ponadto, rozpoczęto prace w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gniazdowskiego 7, gdzie zaplanowano naprawę pokrycia dachu. Jednocześnie, w dalszym ciągu kontynuowane były prace w Przedszkolu
nr 26 i w Przedszkolu nr 4.

Na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie dokonano koszenia trawy na kwaterach, natomiast na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina przeprowadzono prace porządkowe, w tym koszenie trawy oraz wywóz odpadów komunalnych.powrót

Sprzątanie powypadkowe