Aktualności

2018.05.15 - Informacja prasowa z 15 maja 2018 r.
2018.05.15 - Informacja prasowa z 15 maja 2018 r.

W dniu dzisiejszym kontynuowane będą prace przy koszeniu zieleni na ul. Płockiej. Ponadto, koszone będą tereny zielone przy ul. Okrężnej oraz na Placu Wolności. Przycięte zostaną także krzewy przy
ul. Promiennej przy kładce nad torami.

W ramach współpracy z Gminą Miasto Włocławek, MZUKiD realizuje prace porządkowe na terenie zabytkowego parku im. Henryka Sienkiewicza. Prace porządkowe wykonywane są również na bulwarach im. Józefa Piłsudskiego, Placu Kopernika, Placu Wolności i Placu Staszica. Uporządkowane zostaną również place zabaw przy ul. Brzoskwiniowej, Płockiej i Wiejskiej.

Przeprowadzone zostaną prace związane z utrzymaniem Drogi Krajowej nr 91 i ul. Inowrocławskiej, w ramach których odbędzie się zbiórka odpadów komunalnych w pasie drogi.

W zakresie opieki nad Lasami Komunalnymi wykonane zostaną prace polegające na koszeniu trawy i chwastów na terenie oraz wokół Leśniczówki Dąbrówki.

Na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie zostanie oczyszczona dzwonnica, natomiast na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina wykonane zostanie sprzątanie po ścięciu trawy.

Kontynuowane są prace remontowe w Przedszkolu nr 26, gdzie obecnie trwa kładzenie hydroizolacji i w Przedszkolu nr 4, gdzie nakładana jest papa termozgrzewalna. Zakończona została naprawa pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gniazdowskiego 7.powrót

Sprzątanie powypadkowe