Aktualności

2018.05.17 - Informacja prasowa z 17 maja 2018 r.
2018.05.17 - Informacja prasowa z 17 maja 2018 r.

W dniu dzisiejszym prowadzone będzie koszenie terenu miasta na powierzchniach przylegających do terenów leśnych wzdłuż Al. Kazimierza Wielkiego. Dokonane zostanie cięcie krzewów w ciągu
Drogi Krajowej nr 91 na wysokości Zespołu Szkół Elektrycznych. Ponadto odchwaszczone zostaną skupiny krzewów przy ulicy Hutniczej.

Na Starym Rynku i ul. 3-go Maja przeprowadzone zostanie usuwanie przerostów przy drzewach oraz oczyszczenie z trawy i chwastów mis przydrzewnych. Dokonane zostaną prace porządkowe przy pomnikach na Michelinie, przy rondzie Falbanka, w Parku im. Władysława Łokietka, na ul. Żytniej, Kilińskiego i przy Sądzie Rejonowym.

W ramach prac remontowych w Przedszkolu nr 4,  obecnie prowadzony jest montaż szalunków.

Rozpoczęty zostanie cząstkowy remont nawierzchni jezdni w pasie drogowym ul. Przemysłowej. Kontynuowane będą prace przy wyrównaniu miejsc postojowych na ul. Goplana.powrót

Sprzątanie powypadkowe