Aktualności

2018.11.05 - Podziękowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku składa podziękowania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. i jego pracownikom, za wzorową współpracę w zakresie przygotowania Cmentarzy Komunalnych we Włocławku i w Pińczacie na okoliczność uroczystości Wszystkich Świętych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i profesjonalizmowi, mieszkańcy Włocławka mogli w godny sposób odwiedzić groby bliskich, pochowanych na włocławskich nekropoliach.

Liczymy na dalszą produktywną kooperację w przyszłości.powrót

Sprzątanie powypadkowe