Aktualności

2019.01.02 - Informacja prasowa z 02 stycznia 2019 r.
2019.01.02 - Informacja prasowa z 02 stycznia 2019 r.

W dniu 11 grudnia 2018 roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg zakupił pojazd typu kamper celem zapewnienia podstawowych warunków socjalnych pracownikom gospodarczym zatrudnionych do wykonywania prac porządkowych, interwencyjnych na terenie Włocławka. Pracownicy terenowi wykonujący takie prace jak koszenie i grabienie trawników, omiot chodników czy prace porządkowe na terenie Włocławka są traktowani na równi z pracownikami biurowymi, którzy w każdej chwili mają dostęp do kuchni oraz łazienki. Kierując się tym faktem, zdecydowano o zakupie pojazdu specjalnego, aby chociaż częściowo rozwiązać problem zgłaszany przez pracowników terenowych, tj. aby pracownicy terenowi mieli zapewnione godziwe warunki podczas przerw jakie im przysługują.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie należytych warunków pracy każdemu pracownikowi, zgodnie z przepisami na niego nałożonymi przez kodeks pracy. W brzmieniu kodeksu, pracodawca ma obowiązek tak usytuować stanowisko pracy, aby pracownik miał dostęp do pomieszczeń, które ochronią go przed opadami atmosferycznymi oraz niską temperaturą. Ponadto, pomieszczenie musi być tak urządzone, by pracownik miał możliwość przygotowania ciepłego posiłku.

Problem zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych pracownikom był rozważany wielopłaszczyznowo. Brano pod uwagę między innymi wynajem toalet przenośnych typu TOI TOI, jednak odrzucono takie rozwiązanie ze względu na konieczność codziennych zmian usytuowania tych toalet oraz możliwość konfliktów społecznych ze strony mieszkańców na skutek lokalizacji toalet obok ich posesji. Rynek pojazdów używanych umożliwił rozwiązanie problemu, gdyż zakup nowego pojazdu tego typu był całkowicie poza możliwościami finansowymi MZUKiD. Pojazd specjalny spełnia wszystkie warunki socjalne zarówno w zakresie korzystania z czystych toalet, możliwości umycia rąk oraz zjedzenia posiłku.

Praca w niskich temperaturach oraz podczas opadów atmosferycznych jest uciążliwa i wymagająca od pracowników odpowiedniej determinacji do świadczenia przez nich pracy. Umożliwienie pracownikom zjedzenie posiłku w ciepłym pomieszczeniu oraz skorzystanie z toalety nie jest niczym innym niż ukłonem ze strony pracodawcy i docenieniem tego zaangażowania poprzez zapewnienie im choć w minimalnej formie podstawowych warunków jakie mają pozostali pracownicy.powrót

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych