Aktualności

2019.01.11 - Informacja prasowa z 11 stycznia 2019 r.
2019.01.11 - Informacja prasowa z 11 stycznia 2019 r.

W dniu dzisiejszym pracownicy terenowi MZUKiD wykonują prace porządkowe i zbiórkę odpadów komunalnych w centrum miasta, na skwerach i placach zabaw dla dzieci.

Trwają prace przy posypywaniu piaskiem ciągów komunikacyjnych dla pieszych m.in. na skwerach, parkach miejskich i ul. Górnej.powrót

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych