Aktualności

2019.03.11 - Informacja prasowa z 11 marca 2019 r.
2019.03.11 - Informacja prasowa z 11 marca 2019 r.

W dniu dzisiejszym zaplanowano remont nawierzchni gruntowej ul. Figowej i remont nawierzchni chodnika na ul. Wienieckiej.

Na ul. Bulwary przeprowadzany jest omiot chodników oraz grabienie trawników. Na terenach leśnych trwają prace porządkowe.powrót

Sprzątanie powypadkowe