Cennik na drewno

CENNIK  NA  DREWNO
 obowiązujący w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

I.  DREWNO POZYSKANE Z LASU KOMUNALNEGO

Lp.

SORTYMENT

CENA NETTO

JEDN. MIARY

1.

Drewno użytkowe igl. i liśc. - papierówka w korze /bez wyboru/, wałki użytkowe, słupki, paliki

115,00

mp

2.

Wałki opałowe iglaste

65,00

mp

3.

Wałki opałowe liściaste miękkie – Ol, Kl, Czm.am. i inne

80,00

mp

4.

Wałki opałowe liściaste twarde – Bk, Db, Js, Gb, Rb.ak.

+ Brz

105,00

mp

5.

Gałęzie opałowe krzesane igl/liśc.

35,00

mp

6.

Miesięczny zbiór leżaniny – zbiór drobnicy bez użycia transportu oraz sprzętu mechanicznego

25,00

miesiąc

II.  DREWNO POZYSKANE NA TERENIE MIASTA

Lp.

SORTYMENT

CENA NETTO

JEDN. MIARY

1.

Drewno użytkowe igl. i liśc. - papierówka w korze, wałki

użytkowe, słupki, paliki

115,00

 

mp

2.

Wałki opałowe iglaste

65,00

mp

3.

Wałki opałowe liściaste Tp, Wb, Lp i inne

50,00

mp

4.

Wałki opałowe liściaste twarde – Bk, Db, Js, Gb, Rb.ak. + Brz

105,00

mp

5.

Gałęzie opałowe krzesane igl/liśc.

35,00

mp

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT:
-  drewno opałowe oraz leżanina 8%
-  drewno użytkowe 23%

Dopuszcza się mieszanie w stosach różnych gatunków drewna o jednakowych parametrach jakościowych.

Ceny na sortymenty nieujęte w cenniku ustalane będą indywidualnie na podstawie aktualnie obowiazującego cennnika na sortymenty drzewne w Nadleśnictwie Włocławek.      

Cennik wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych