Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania.

Strefę Płatnego Parkowania (zwaną dalej SPP) ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. 

Oznakowanie w SPP zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawą prawo o ruchu drogowym. Wjazd do SPP jest oznakowany znakami D-44 „strefa parkowania”, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. O opuszczeniu obszaru strefy informują znaki D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. 

Pierwotnie ustalone znaczenie znaku D-44 zostało zmienione. Nowe jego znaczenie obowiązuje od 1 września 2000 r. Od tego czasu dopuszczone jest blokowanie kół pojazdu stojącego w strefie płatnego parkowania (na miejscu przeznaczonym do takiego postoju) bez wniesienia przewidzianej opłaty (art.130a ust.8 kodeksu drogowego).

Zmiany i opłaty w Strefie Płatnego Parkowania (SPP).

Od 22 października 2012 r. włocławską Strefę Płatnego Parkowania obsługuje firma Projekt Parking Sp. z o.o. z Poznania. Na terenie SPP zorganizowano Biuro Obsługi SPP, do którego można zwracać się we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem i obsługą strefy. Biuro – tak jak dotychczas – ma swoją siedzibę przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21a lokal nr 17, ten sam numer telefonu – (54) 232-30-30. Biuro Strefy czynne jest w godzinach od 800 do 1800 w dniach od poniedziałku do piątku. Dojazd do Biura SPP możliwy jest z ul. Starodębskiej ulicą Skorupki. 

Od 01 stycznia br. włocławską Strefę Płatnego Parkowania obsługuje 90 parkomatów. Parkometry są urządzeniami produkcji szwedzkiej firmy CALE. Obsługa tych parkomatów jest zbliżona do urządzeń francuskiej firmy PARKEON, w które SPP była wyposażona dotychczas i nie powinna nastręczać trudności kierującym. Parkomaty rozmieszczono w ten sposób, aby maksymalna droga dojścia od pojazdu do urządzenia oscylowała w granicach 50 m.

Opłaty we włocławskich parkomatach można wnosić monetami o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Minimalną opłatą, jaką można wnieść jest kwota 80 gr, za którą kierujący otrzymuje się prawo do półgodzinnego parkowania na parkingach na terenie strefy.

Nie wniesienie opłaty za postój poprzez wykupienie biletu w parkomacie, aktywowanie płatności mobilnej, przekroczenie zadeklarowanego czasu parkowania, parkowanie bez widocznego dla kontrolera i czytelnego identyfikatora, abonamentu lub karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (tzw. „europejki), skutkuje wystawieniem przez kontrolera „zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej”. Zgodnie z postanowieniami regulaminu SPP kontroler umieszcza zawiadomienie za wycieraczką pojazdu. Stawki opłaty dodatkowej oraz terminy płatności zawiera regulamin SPP.

Opłaty za parkowanie w strefie można również (jak dotychczas) wnosić przy pomocy telefonów komórkowych. Usługa ta dostępna jest od dnia 22 października 2012 roku. Projekt Parking zawarł umowę na świadczenie tej usługi z firmą moBILET.

Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem SPP oraz nałożonymi opłatami dodatkowymi rozpatruje Biuro Strefy Płarnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie przy pomocy SMS.

Od dnia 22 października 2012r. zmotoryzowani mieszkańcy Włocławka mogą zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania, wysyłając SMS. Korzystając z usługi moBILET nie będzie trzeba podchodzić do parkomatu, posiadać drobnych aby zapłacić za parkowanie, ani przewidywać czasu postoju. moBILET jest usługą dostępną dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a usługą realizowana jest za pośrednictwem SMS i dostępna jest dla telefonów wszystkich operatorów GSM w Polsce. Korzystając z usługi, użytkownicy mogą zdalnie rozpoczynać i kończyć czas parkowania. Użytkownik decyduje, kiedy rozpocząć i zakończyć rezerwację czasu płatnego parkowania, przy czym opłata pobierana jest za faktyczny czas parkowania. Zmotoryzowani, którzy chcą korzystać z usługi moBILET w pierwszej kolejności powinni dokonać aktywacji usługi oraz oznakować pojazd identyfikatorem informującym o zarejestrowaniu pojazdu w usłudze moBILET. Identyfikator należy przykleić od wewnątrz, w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu. Identyfikator można również wydrukować i umieścić na widocznym miejscu od wewnętrznej strony przedniej szyby pojazdu samochodowego. Musi on być całkowicie widoczny z zewnątrz samochodu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

Informujemy, że podobnie jak w przypadku nie wykupienia biletu w parkomacie, nie umieszczeniu w widocznym miejscu abonamentu lub karty parkingowej (tzw. „europejki”), tak w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nie aktywowania dla pojazdu oznakowanego identyfikatorem moBILET opłaty za parkowanie w SPP, kontroler zobowiązany jest do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości zgodnej z regulaminem.  

Bezpłatne identyfikatory dostępne są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21a, lok 17, tel. (54) 232-30-30, lub (do wydrukowania) na stronie internetowej operatora: http://www.mobilet.pl/winieta.html

Rezerwowanie czasu na parkingu może odbywać się wyłącznie po pełnej aktywacji usługi. Sposób aktywacji dostępny jest na stronie internetowej operatora: http://www.mobilet.pl/aktywacja.html

Zarejestrowanie w usłudze, pozwala – oprócz dokonywania opłat na terenie włocławskiej strefy – również korzystać z tego sposobu wnoszenia opłat w Strefach Płatnego Parkowania w innych miastach Polski.

Dla województwa dolnośląskiego są to:

Jelenia Góra, Region Dzierżoniów – Bielawa, Świdnica, Wałbrzych,

dla województwa kujawsko – pomorskiego są to:

Brodnica, Chełmno, Toruń, Włocławek,

dla województwa lubuskiego jest to:

Gorzów Wielkopolski,

dla województwa łódzkiego są to:

Kutno, Piotrków Trybunalski, Wieluń,

dla województwa mazowieckiego jest to:

Radom,

dla województwa opolskiego są to:

Brzeg, Namysłów, Opole,

dla województwa śląskiego są to:

Bytom, Żory,

dla województwa warmińsko – mazurskiego jest to:

Elbląg,

dla województwa wielkopolskiego są to:

Kościan, Mosina, Poznań, Śmigiel, Śrem,

dla województwa zachodniopomorskiego są to:

Koszalin, Świnoujście.  

Wszelkie regulaminy, informacje, instrukcje oraz opisy usługi moBILET można odnaleźć na stronie internetowej operatorahttp://www.mobilet.pl/

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania włocławskiej SPP udzielają pracownicy Biura Strefy Płatnego Parkowania we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21a, lok 17, tel. (54) 232-30-30.

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych