Utrudnienia

2016.06.28 - utrudnienia w ruchu - wtorek

 

 

 

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                  28. 06. 2016r. wtorek

 

Zwężenia jezdni:

 • Ul. Kapitulna – sprawdzanie drożności kanalizacji sanitarnej;
 • Ul. Kapitulna (odc. Jastrzębia – Szuwarowa) – remont nawierzchni;
 • Ul. Szkolna – budowa przyłącza wodociągowego;
 • Ul. Leśna 30 – awaria gazownicza;
 • Ul. Bojańczyka przy ul. Chopina – regulacja wpustu;
 • Ul. Kościelna – wykonanie zjazdu;
 • Ul. Szkolna – budowa parkingów;
 • Ul. Zimna 6 – roboty związane z siecią wodociągową.

 

Zwężenie chodników:

 

 • Ul. Leśna/Sportowa – rozbiórka budynku;.
 • Ul. Płocka 193 – wykonanie przyłącza gazowego;

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • Ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca na osiedle Południe;
 • Ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: ul. Kruszyńska – rondo przy Tesco, ul. Kruszyńska przy K. Jadwigi, ul. Warszawska przy Królewieckiej.

Pl. Wolności, ul. Żabia – remont cząstkowy grysami.

 

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych brak

 

 

 

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

Elżbieta Teper

Sp.ds. Inżynierii i Zrządzania Ruchem

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.105

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.pl

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

            Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że w dniu 30 czerwca 2016r w związku z realizacją zadania „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego nad torami bocznicy stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów ,oraz budowa kładki dla rowerów, zostanie wprowadzona czasowa organizacja Ruchu na Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

W etapie I trwającym od 30 czerwca do 15 września 2016r, zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego będzie wiadukt prowadzący w kierunku Brześcia Kujawskiego.

W etapie drugim trwającym od 16 września do 30 listopada 2016r zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego będzie wiadukt prowadzący w kierunku Płocka.powrót

Sprzątanie powypadkowe