Utrudnienia

2016.07.12. - utrudnienia w ruchu - wtorek

 

 

 

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

     12. 07. 2016r. wtorek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Ul. Olszowa – przebudowa drogi;
 • Ul. Płocka – wymiana włazu;
 • Ul. Św. Jana, ul. Szpichlerna – naprawa fundamentów budynku;
 • Ul. Siewna – roboty energetyczne;
 • Ul. Celulozowa – budowa przyłącza ciepłowniczego;
 • Ul. Żurawia 9– odbudowa po awarii wodociągowej;
 • Ul. Harcerska– budowa kabla telekomunikacyjnego;
 • Ul. Szkolna – budowa parkingów.

 

Zwężenie chodników:

 

 • Ul. Leśna/Sportowa – roboty związane z rozbudowa budynku;
 • Ul. Płocka 19 – wjazd na posesję – awaria wodociągowa;
 • Ul. Bauera – budowa chodników;
 • Ul. POW 25/27 – remont elewacji i balkonów;
 • Ul. Dziewińska – budowa chodników i parkingów.

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL. Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia Kuj.
 • Ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca na osiedle Południe;
 • Ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: Ul. Pogodna, ul. Przemysłowa.

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Paprocia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

Elżbieta Teper

Sp.ds. Strefy Płatnego Parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.105

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe