Utrudnienia

2016.07.18 - utrudnienia w ruchu - poniedziałek

 

 

 

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

   18. 07. 2016r. poniedziałek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Ul. Olszowa – przebudowa drogi;
 • Ul. Toruńska na wys. ul. Korabnickiej – awaria studni kanalizacji deszczowej;
 • Ul. Św. Jana, ul. Szpichlerna – naprawa fundamentów budynku;
 • Ul. Siewna – roboty energetyczne;
 • Ul. Wiejska/Stawowa – awaria wodociągowa;
 • Ul. Harcerska– budowa kabla telekomunikacyjnego;
 • Ul. Szkolna, Willowa – budowa parkingów.

 

Zwężenie chodników:

 

 • Ul. Leśna/Sportowa – roboty związane z rozbudową budynku;
 • Ul. Chocimska – wykonanie dojść do przejścia dla pieszych;
 • Ul. Bauera – budowa chodników;
 • Ul. POW 24 – budowa zatoki parkingowej;
 • Ul. POW 25/27 – remont elewacji i balkonów;
 • Ul. Dziewińska – budowa chodników i parkingów.

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL. Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia Kuj.
 • Ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca na osiedle Południe;
 • Ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: ul. Budowlanych(przystanek autobusowy), wjazdy do bloków Łanowa 2 i 4, ul. 14 Pułku Piechoty.

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Paprocia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

Elżbieta Teper

Sp.ds. Strefy Płatnego Parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.105

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe