Utrudnienia

2016.08.12 - utrudnienia w ruchu - piątek

Zwężenia jezdni:

• Ul. Olszowa – przebudowa drogi;
• Ul. Biskupia i Łazienna – przebudowa drogi;
• Ul. Kaliska (odc. ul. Broniewskiego – Planty I) – przebudowa drogi;
• Ul. Willowa – budowa parkingów;
• Ul. Młynarska 16 – awaria wodociągowa ( jezdnia + chodnik );
• Ul. POW – bud. zatoki parkingowej (jezdnia + chodnik );
• Ul. Armii Krajowej 47 – awaria wodociągowa ( jezdnia+chodnik );
• Ul. Planty 30a – awaria wodociągowa ( jezdnia+pas zieleni );
• Ul. Łosia – bud. s. telekomun.      -
• 
Zwężenie chodników:

• Ul. Leśna – rozbudowa budynku;
• Ul. Kościuszki – remont elewacji;
• Ul. Okrężna 11 – awaria wodociągowa ( chodnik+pas zieleni );
• Ul. Reymonta – bud. przył. gazu.

Zamknięcie jezdni:

• AL. Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia Kuj.
• Ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Centrum.
• Ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

Remont cząstkowy grysami : brak

Utwardzanie dróg gruntowych – ul. Parkowa.

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Wanda Rutkowska
Sp.ds. Ewidencji Dróg oraz SPP
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.105
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe