Utrudnienia

2016.10.28. utrudnienia w ruchu - piatek

 

 

 

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                  28. 10. 2016 r. piątek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików, zwężenia ulic Promiennej, Budowlanych;
 • Ul. Jasna 8 – odbudowa po awarii;
 • ul. Jelonkowa – budowa kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Bluszczowa – remont nawierzchni.

 

Zwężenie chodników:

 

 • ul. Jasna – remont nawierzchni chodnika i wjazdów;
 • ul. Grodzka na wys. ul. Plażowej – przepięcie gazociągu;
 • ul. Brzeska – remont elewacji;
 • ul. Kaliska (chodnik, zatoka autobusowa)  – budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Olszowa – remont chodnika;
 • ul. Bukowa – remont nawierzchni chodników i zjazdów;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
 • ul. Papieżka 107 i 117 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
 • ul. Słowackiego 10zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające;
 • ul. Osiedlowa – budowa sieci wodociągowej;
 • ul. Wojskowa 17 – awaria wodociągowa;
 • ul. Długa 9 – awaria wodociągowa;
 • ul. Borowska 39 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: ul. Suszycka.

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Parkowa, ul. Słodowska, ul. Siewna, ul. Dobra, ul. liściasta, ul. Boczna, ul. M. Konopnickiej,, ul. Sasankowa, ul. Sarnia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe