Utrudnienia

2016.11.10 - utrudnienia w ruchu - czwartek

 

Zwężenia jezdni:

• Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików, zwężenia ulic Promiennej, Budowlanych;
• ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej;
• ul. Bukowa - remont jezdni, chodników i zjazdów;
• ul. Bluszczowa – remont nawierzchni;
• ul. Kapitulna przy Pustej – awaria wodociągowa;
• ul. Królewiecka 15 +chodnik – awaria wodociągowa;
• ul. Chmielna 5 – awaria wodociągowa;
• ul. Kraszewskiego – bud. chodników;
• Al. J.Pawła II – bud. s.ciepłowniczej;
• ul. Jałowcowa – przepięcie gazociągu.

Zwężenie chodników:

• ul. Jasna – remont nawierzchni chodnika i wjazdów;
• ul. Grodzka – budowa gazociągu;
• ul. Słoneczna – awaria wodociągowa;
• ul. Brzeska – remont elewacji;
• ul. Kaliska (chodnik, zatoka autobusowa, pas zieleni)  – budowa sieci ciepłowniczej;
• ul. Św. Antoniego/Chopina – remont elewacji;
• ul. Św. Antoniego 40,42  - remont chodnika i zjazdów;
• ul. Paprocia -  budowa sieci wodociągowej;
• ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
• ul. Papieżka 107 i 117 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
• ul. Słowackiego 10 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające;
• ul. Borowska 39 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
• ul. Kaliska 53/55 awaria energet.;
• ul. Noakowskiego -  budowa kanalizacji sanitarnej;
• Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
• ul. Leśna 13 +wjazd – awaria wodociągowa.

Zamknięcie jezdni:

• AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
• ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak

 

Utwardzanie dróg gruntowych – ul. Parkowa, ul. Słodowska, ul. Siewna, ul. Dobra,
ul. liściasta, ul. Boczna, ul. M. Konopnickiej,, ul. Sasankowa, ul. Sarnia.


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

Wanda Rutkowska
sp. ds. Ewidencji dróg oraz strefy płatnego parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe