Utrudnienia

2016.11.28 - utrudnienia w ruchu - poniedziałek

 

 

  

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                28. 11. 2016 r. poniedziałek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików, zwężenia ulic Promiennej, Budowlanych;
 • ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
 • ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej; - zakaz skrętu w lewo z ul. Chłodnej, ul. Zimnej i ul. Pustej w ul. Kapitulną (od dnia 26. 11 – 30. 11 2016.r)
 • ul. POW – budowa ciepłociągu;
 • ul. Metalowa 16 – awaria wodociągowa;
 • ul. Łegska, ul. ul. Okrężna – remont oświetlenia – wymiana słupów;
 • Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
 • Al. Jana Pawła II 49 – przyłącze gazowe;
 • Al. K. Wielkiego 1 – odbudowa po awarii wodociągowej;
 • ul. Starodębska 17 – awaria wodociągowa;
 • ul. Parkowa przy ul. Kościelnej – wykonanie studni chłonnej.

 

Zwężenie chodników:

 

 • ul. Bukowa - remont chodników i zjazdów;
 • ul. Kraszewskiego – budowa chodników;
 • ul. Moniuszki – zagospodarowanie terenu przy boisku;
 • ul. Brzeska – remont elewacji;
 • ul. Brzeska 16 – montaż szafki sterowniczej zasilającej sygnalizację świetlną;
 • ul. Św. Antoniego 40. 42  -  remont chodnika i zjazdów;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
 • ul. Słowackiego 11zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające;
 • ul. Skrajna – p. z. – modernizacja oświetlenia;
 • ul. Jaworowa – pas zielenie – budowa sieci wodociągowej;
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
 • ul. Kaliska (odc. ul. Zbiegniewskiej-Rondo Falbanka) – budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Bajańczyka – przebudowa chodnika;
 • ul. Żeromskiego/Łanieszczyzna – awaria wodociągowa.

 

 

 

 

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • ul. Skrajna – budowa ciepłociągu;
 • ul. Sarnia, ul. Michelińska do ul. Brzezinowej – przebudowa nawierzchni;
 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

 

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Słodowskiej, ul. Siewna, ul. M. Konopnickiej,, ul. Sasankowa, ul. Sarnia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe