Utrudnienia

2016.12.02 - utrudnienia w ruchu - piątek

 

 

  

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                02. 12. 2016 r. piątek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików:
 • ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
 • ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej; - zakaz skrętu w lewo z ul. Chłodnej, ul. Zimnej i ul. Pustej w ul. Kapitulną (od dnia 26. 11 – 30. 11 2016.r);
 • ul. POW – budowa ciepłociągu;
 •  ul. Sarnia– przebudowa nawierzchni;
 • ul. Słoneczna/Żurawia – naprawa sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Żabia – likwidacja zaniżenia w jezdni;
 • ul. Kaliska 60/68, 80, 82 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Michelinska/Paprocia – awaria wodociągowa;
 • Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej.

 

Zwężenie chodników:

 

 • Ul. Barska 52, Barska/Żołnierska, Barska 55A – awaria wodociągowa;
 • Ul. Sosnowa 8 – naprawa kabla telekomunikacyjnego;
 • ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
 • ul. Moniuszki – zagospodarowanie terenu przy boisku;
 •  ul. Kaliska (odc. ul. Zbiegniewskiej-Rondo Falbanka) – budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
 • ul. Bukowa i Kraszewskiego - remont chodników i zjazdów;
 • ul. Łubna – odc. Płowiecka – Planty – budowa chodnika;
 • ul. Jaworowa – p.z -  budowa sieci wodociągowej;
 • ul. Słowackiego 11zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
 • ul. Brzeska – remont elewacji;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku.

 

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

 

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych brak

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że od poniedziałku 05 do 09 grudnia br. w związku z trwającymi  robotami związanymi z budową sieci ciepłowniczej nieprzejezdna będzie ul. POW.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

 

 

 

Jednocześnie nadmieniamy, że w dniach 05 – 07. 12.2016 wystąpią utrudnienia w ruchu na Zielonym Rynku na wys. ul. Szczęśliwej i Młynarskiej. Utrudnienia związane będą z robotami związanymi z renowacją sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe