Utrudnienia

2016.12.05 - utrudnienia w ruchu - poniedziałek

            

Zwężenia jezdni:

• Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików:
• ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
• ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej; - zakaz skrętu w lewo z ul. Chłodnej, ul. Zimnej i ul. Pustej w ul. Kapitulną (od dnia 26. 11 – 30. 11 2016.r);
• ul. POW – zamknięcie jezdni - budowa ciepłociągu;
• ul. Sarnia– przebudowa nawierzchni;
• ul. Kaliska 60/68, 80, 82 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Michelinska/Paprocia – awaria wodociągowa;
• Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
• Zielony Rynek – renowacja sieci kanalizacyjnej.

Zwężenie chodników:

• Ul. Barska 52, Barska/Żołnierska, Barska 55A – awaria wodociągowa;
• ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
• ul. Moniuszki – zagospodarowanie terenu przy boisku;
•  ul. Kaliska (odc. ul. Zbiegniewskiej-Rondo Falbanka) – budowa sieci ciepłowniczej;
• ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
• ul. Bukowa i Kraszewskiego - remont chodników i zjazdów;
• ul. Łubna – odc. Płowiecka – Planty – budowa chodnika;
• ul. Jaworowa – p.z -  budowa sieci wodociągowej;
• ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
• Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
• ul. Brzeska – remont elewacji;
• ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
• ul. Bukowa 37/39 – awaria wodociągowa;
• ul. Płocka 137 – awaria wodociągowa;
• Jana Pawła II – awaria wodociągowa.

Zamknięcie jezdni:

• AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
• ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 


I N F O R M A C J A


Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że od poniedziałku 05 do 09 grudnia br. w związku z trwającymi  robotami związanymi z budową sieci ciepłowniczej nieprzejezdna będzie ul. POW.
Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

 

Jednocześnie nadmieniamy, że w dniach 05 – 07. 12.2016 wystąpią utrudnienia w ruchu na Zielonym Rynku na wys. ul. Szczęśliwej i Młynarskiej. Utrudnienia związane będą z robotami związanymi z renowacją sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper
sp. ds. strefy płatnego parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe