Utrudnienia

2016.12.07 - utrudnienia w ruchu - środa

 

Zwężenia jezdni: 

•    Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików:
•    ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
•    ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej; - zakaz skrętu w lewo z ul. Chłodnej, ul. Zimnej i ul. Pustej w ul. Kapitulną (od dnia 26. 11 – 30. 11 2016.r);
•    ul. Sarnia– przebudowa nawierzchni;
•    ul. Kaliska 60/68 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    Zielony Rynek – renowacja sieci kanalizacyjnej;
•    ul. Kościelna 2B – przyłącze gazowe;
•    ul. Zbiegniewska 65 – awaria sieci kanalizacyjnej.

Zwężenie chodników: 

•    ul. Kaliska (Rondo Falbanka) – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
•    ul. Łubna – odc. Płowiecka – Planty – budowa chodnika;
•    ul. Jaworowa – p.z -  budowa sieci wodociągowej;
•    ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
•    Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
•    ul. Brzeska 17 – remont elewacji;
•    ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
•    ul. Bukowa 37/39 – awaria wodociągowa;
•    ul. Płocka 137 – awaria wodociągowa;
•    ul. Płocka – p.z. – przyłącze wodociągowe;
•    ul. Parkowa – remont chodnika;
•    ul. Pogodna/Radosna– wysepka rozgraniczająca jezdnie – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Polna/Barska – trawnik – awaria wodociągowa.

Zamknięcie jezdni:

•    AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
•    ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. POW – budowa ciepłociągu.

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 


I N F O R M A C J A


Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, że w dniach 07 – 16.12.2016r. w związku z renowacją sieci kanalizacyjnej na ul. Kapitulnej wystąpią utrudnienia:
- zakaz wyjazdu w lewo w ul. Kapitulną dla ulic: Zimna, Chłodna, Pusta i Wysoka;
- zakaz skrętu w lewo ww.  ulice z ul. Kapitulnej;
- zakaz jazdy na wprost z ul. Wysokiej w ul. Długą;
- zakaz skrętu w lewo z ul. Kapitulnej w ul. Wysoką. 

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Teper
sp. ds. strefy płatnego parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe