Utrudnienia

2016.12.09 utrudnienia w ruchu piątek

 

 

  

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                09. 12. 2016 r. piątek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików:
 • ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
 • ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej;
 • Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Parkowa 52 – awaria wodociągowa;
 • ul. Zbiegniewskiej 65 – awaria na kanalizacji deszczowej;
 • ul. Toruńska – poprawa BRD;
 • Zielony Rynek – renowacja sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Kościelna 2B – budowa przyłącza gazowego;
 • ul. Kościelna – budowa sieci gazowej.

 

Zwężenie chodników:

 

 • ul. Płocka 45a– awaria wodociągowa;
 • ul. Pogodna/Radosna– awaria sieci wodociągowej;
 • ul. Brzeska 17 – remont elewacji;
 • ul. Kaliska (Zbiegniewskiej – rondo Falbanka) -  budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
 • ul. Łubna – odc. Płowiecka – Planty – budowa chodnika;
 • ul. Jaworowa – p.z -  budowa sieci wodociągowej;
 • ul. Słowackiego 11zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
 • ul. Płocka – p.z. – przyłącze wodociągowe;
 • ul. Polna/Barska – trawnik – awaria wodociągowa.

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
 • ul. POW – budowa ciepłociągu.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

 

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych brak

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, że w dniach 07 – 16.12.2016r. w związku z renowacją sieci kanalizacyjnej na ul. Kapitulnej wystąpią utrudnienia:

- zakaz wyjazdu w lewo w ul. Kapitulną dla ulic: Zimna, Chłodna, Pusta i Wysoka;

- zakaz skrętu w lewo ww.  ulice z ul. Kapitulnej;

- zakaz jazdy na wprost z ul. Wysokiej w ul. Długą;

- zakaz skrętu w lewo z ul. Kapitulnej w ul. Wysoką.

 

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe