Utrudnienia

2016.12.12 utrudnienia w ruchu poniedziałek

 

Zwężenia jezdni: 

•    Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików:
•    ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
•    ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej; 
•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Toruńska – poprawa BRD;
•    Zielony Rynek – renowacja kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Polna 49 – awaria wodociągowa;
•    ul. Polna/Zielna – awaria wodociągowa;
•    ul. Smólska 4 – awaria wodociągowa;
•    ul. Chłodna 51 – awaria wodociągowa;
•    ul. Okrężna 6 –jezdnia, p.z. – awaria sieci gazowej.

Zwężenie chodników: 

•    ul. Płocka 45a– awaria wodociągowa;
•    ul. Brzeska 17 – remont elewacji;
•    ul. Kaliska (Zbiegniewskiej – rondo Falbanka) -  budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
•    ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
•    Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;
•    ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
•    ul. Płocka – p.z. – przyłącze wodociągowe;
•    ul. Polna/Barska – trawnik – awaria wodociągowa;
•    ul. Wiejska – przyłącze gazowe;
•    ul. Chocimska 27/29 – awaria wodociągowa.

Zamknięcie jezdni:

•    AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Teper
sp. ds. strefy płatnego parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe