Utrudnienia

2016.12.14 - utrudnienia w ruchu - środa

     

Zwężenia jezdni:

• ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
• ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej;
• Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
• ul. Toruńska – poprawa BRD;
• Zielony Rynek – renowacja kanalizacji sanitarnej;
• ul. Polna 49 – awaria wodociągowa;
• ul. Polna/Zielna – awaria wodociągowa;
• ul. Smólska 4 – awaria wodociągowa;
• ul. Okrężna 6 –jezdnia, p.z. – awaria sieci gazowej;
• ul. Wyszyńskiego 12/Piwna – awaria sieci wodociągowej.

Zwężenie chodników:

• ul. Płocka 45a– awaria wodociągowa;
• ul. Brzeska 17 – remont elewacji;
• ul. Kaliska (Zbiegniewskiej – rondo Falbanka) -  budowa sieci ciepłowniczej;
• ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
• ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
• ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
• ul. Płocka – p.z. – przyłącze wodociągowe;
• ul. Polna/Barska – trawnik – awaria wodociągowa;
• ul. Bartnicka (przy bramie ZK) – wykonanie dojścia do tablicy pamiątkowej;
• ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
• ul. Kujawska (odcinek od Kaliskiej do Kruszyńskiej) – wykonanie dojść do przejść dla pieszych;
• ul. Słoneczna 55 – awaria sieci telekomunikacyjnej.


Zamknięcie jezdni:

• AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Teper
sp. ds. strefy płatnego parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe