Utrudnienia

2016.12.29 utrudnienia w ruchu czwartek


Zwężenia jezdni: 

•    ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Chłodna 9/11 – wymiana włazu;
•    ul. Wronia, ul. Kaliska, ul. Wiejska (od Planty do Długiej) – regulacja uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej;
•    ul. Traugutta – zakaz zatrzymywania – roboty drogowe;
•    ul. Zapiecek 12 – likwidacja zadolenia;
•    ul. Cysterska/Przesmyk – pobocze – remont na przyłączu wodociągowym.


Zwężenie chodników: 

•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
•    ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
•    ul. Bartnicka (przy bramie ZK) – wykonanie dojścia do tablicy pamiątkowej;
•    ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
•    ul. Kujawska (odcinek od Kaliskiej do Kruszyńskiej) – wykonanie dojść do przejść dla pieszych;
•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji.

 

Zamknięcie jezdni:

•    AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że od 27 grudnia br. w związku z robotami drogowymi obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania na całej długości ul. Traugutta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eliza Bógdał
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe