Utrudnienia

2017.01.03 utrudnienia w ruchu wtorek

 

Zwężenia jezdni: 

•    ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Wronia, ul. Kaliska, ul. Wiejska (od Planty do Długiej) – regulacja uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej;
•    ul. Sasankowa 80 – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Jasna 13b – zadolenie w jezdni.


Zwężenie chodników: 

•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
•    ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
•    ul. Bartnicka (przy bramie ZK) – wykonanie dojścia do tablicy pamiątkowej;
•    ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji;
•    ul. Zagajnikowa – p.z. – przyłącze energetyczne;
•    ul. Wojska Polskiego 35 – trawnik – awaria na sieci wodociągowej.

 

Zamknięcie jezdni:

•    AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eliza Bógdał
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe