Utrudnienia

2017.01.23 utrudnienia w ruchu - poniedziałek

   

Zwężenia jezdni: 

•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Wronia, ul. Kaliska, ul. Wiejska (od Planty do Długiej) – regulacja uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej;
•    ul. Królewiecka 18 – awaria na przyłączu kanalizacyjnym;
•    ul. Chmielna 22 – awaria kanalizacyjna;
•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Chemików/Wieniecka – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Ptasia 1B  – awaryjna naprawa kanalizacji teletechnicznej;
•    ul. Letnia/Bartnicka - pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Metalowa 15 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Noakowskiego/Zbiegniewskiej – awaria na sieci woda.


Zwężenie chodników: 

•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji;
•    ul. Zagajnikowa – p.z. – przyłącze energetyczne;
•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i wykop otworu drzwiowego;

 

Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. Zbiegniewskiej (odc. od ul. Wiejskiej do ul. Żurawiej) – remont sieci kanalizacji sanitarnej.


Remonty cząstkowe nawierzchni: 

•    ul. Leśna – odc. od ul. 14-go Pułku Piechoty do ul. Okrężnej.

 

Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Bógdał
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe