Utrudnienia

2017.02.10 utrudnienia w ruchu - piątek

   

Zwężenia jezdni: 

•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Kilińskiego 2 – roboty budowlane związane z remontem na przyłączu wodociągowym;
•    ul. Traugutta – regulacja wpustów deszczowych;
•    ul. Pogodna/Radosna – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Dziewińska 56b – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Klonowa – jezdnia, p.z. – wymiana odcinka sieci wodociągowej;
•    ul. Sasankowa/Malinowa – awaria na sieci wodociągowej.

Zwężenie chodników: 

•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji;
•    ul. Stodólna – naprawa kanalizacji teletechnicznej;
•    ul. Chocimska – wymiana odcinka sieci wodociągowej (połówkowe zwężenie jezdni);
•    ul. Słoneczna 28  – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Toruńska 62 – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Zielna 2/4 – awaria kabla telekomunikacyjnego.

Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. Zbiegniewskiej (odc. od ul. Wiejskiej do ul. Żurawiej) – remont sieci kanalizacji sanitarnej.

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

Remont cząstkowy grysami : brak

Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe