Utrudnienia

2017.03.23 utrudnienia w ruchu - czwartek


Zwężenia jezdni: 

•    Al. Jana Pawła II – ruch wahadłowy - budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Kilińskiego 2 – roboty budowlane związane z remontem na przyłączu wodociągowym;
•    ul. Pogodna/Radosna – odbudowa tymczasowa po awarii wod.-kan.;
•    ul. Dziewińska 56b – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Sasankowa/Malinowa – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Grunwaldzka – renowacja kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
•    ul. Żytnia – budowa kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Liściasta – roboty branży teletechnicznej;
•    ul. Bartnicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
•    ul. Skalna – profilowanie drogi gruntowej;
•    ul. Grunwaldzka, ul. Pogodna – przyłącze wodociągowe;
•    ul. Suszycka – profilowanie dróg gruntowych;
•    ul. Przemysłowa – jezdnia, pas zieleni – przyłącze wodociągowe.

Zwężenie chodników: 

•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji;
•    ul. Stodólna – naprawa kanalizacji teletechnicznej;
•    ul. Chocimska – wymiana odcinka sieci wodociągowej (połówkowe zwężenie jezdni);
•    ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
•    ul. Wiejska 1 – ulatnianie gazu;
•    ul. Cyganka 26 – parking, chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Zachodnia/Wiewiórcza – pobocze – awaria na sieci wodociągowej.

 

Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. Pawia – przebudowa.


Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe