Utrudnienia

2017.04.11 utrudnienia w ruchu - wtorek

   

Zwężenia jezdni: 

•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Pogodna/Radosna – odbudowa tymczasowa po awarii wod.-kan.;
•    ul. Dziewińska 56b – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Sasankowa/Malinowa – awaria sieci wodociągowej;
•    ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
•    ul. Żytnia/Zielna – budowa kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Liściasta – roboty branży teletechnicznej;
•    ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
•    ul. Skalna – profilowanie drogi gruntowej;
•    ul. Szczęśliwa 2 i 4 – jezdnia, chodnik – remont nawierzchni;
•    ul. Kaliska ( na wysokości posesji ul. Fredry 12) – awaryjna naprawa zapadniętej nawierzchni;
•    ul. Żabia 7 – awaria na sieci wodociągowej.

Zwężenie chodników: 

•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji;
•    ul. Stodólna – naprawa kanalizacji teletechnicznej;
•    ul. Chocimska/Bajeczna – wymiana odcinka sieci wodociągowej (połówkowe zwężenie jezdni);
•    ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
•    ul. Łubna – budowa chodnika;
•    ul. Rysia – chodnik – budowa linii elektrycznej;
•    ul. Warszawska 2/4/6 – chodnik/parking – ulatnianie gazu;
•    ul. Sosnowa 8 – awaria na sieci wodociągowej


Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. Pawia – przebudowa;
•    ul. P.O.W. – zwężenie połówkowe odc. od ul. Pułaskiego do ul. Okrzei – zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w ulicę Okrzei;
•    ul. Noakowskiego (odc. od ul. Fredry do ul. Ziębiej)– budowa kanalizacji sanitarnej.


Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych:

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe