Utrudnienia

2017.06.13 utrudnienia w ruchu - wtorek

 

Zwężenia jezdni: 

•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
•    ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
•    ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
•    ul. Lipnowska – j./ch./p.z. – przebudowa sieci gazowej;
•    ul. Łubna – jezdnia/chodnik/pas zieleni -  budowa chodnika;
•    ul. Kruszyńska – regulacja wysokości wpustu deszczowego;
•    ul. Dziewińska – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
•    ul. Gościnna – ulica o nawierzchni gruntowej – budowa przyłącza energetycznego;
•    ul. Jeżynowa/Malinowa – zapadnięcie nawierzchni;
•    ul. Kaliska – budowa zjazdu;
•    ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego – jezdnia/chodnik – budowa kanalizacji deszczowej;
•    ul. Norwida – droga wewnętrzna – budowa parkingu;
•    ul. Kaliska na wysokości ulicy Broniewskiego – zajęcie pasa ruchu w kierunku Falbanki;
•    ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
•    ul. Chopina 46 – jezdnia/chodnik – montaż armatury pomiarowej na istniejącym rurociągu sieci wodociągowej;
•    ul. Spacerowa 4 – jezdnia//pobocze – awaria na sieci wodociągowej.


Zwężenie chodników: 

•    ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
•    ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
•    ul. Chopina – ustawienie rusztowania;
•    ul. Cyganka 26 – zapadnięcie chodnika;
•    ul. Zielna – pas zieleni – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Kościuszki 7 i 9 – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Kościuszki 12 – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Popiełuszki – pas zieleni/chodnik – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;
•    ul. Celulozowa – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej;
•    ul. Przedmiejska – udrożnienie kanalizacji teletechnicznej;
•    ul. Fredry/Zięba – pas zieleni – awaria na sieci ciepłowniczej;
•    ul. Chopina 14b – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Michelińska/Jaworowa – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Słoneczna – chodnik/pas zieleni – budowa przyłącza gazowego.

Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. P.O.W. : 
- zwężenie połówkowe na odc. od ul. Okrzei do ul. Reja, zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w ulicę Okrzei;
- wjazd z ul. Okrzei w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z ul. Pułaskiego w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z Placu Wolności w kierunku ul. Reja.

•    ul. Noakowskiego (odc. od ul. Fredry do ul. Ziębiej)– budowa kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej;
•    ul. Starodębska – zamknięcie ul. Starodębskiej na całej jej szerokości na odc.                od ul. Okrzei do ul. Skorupki. Wjazd pojazdów na ul. Starodębską odbywać się będzie od ul. Chopina i ul. Reja - budowa kanalizacji deszczowej;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych:


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe