Utrudnienia

2017.07.03 - utrudnienia w ruchu - poniedziałek

              

Zwężenia jezdni:

• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
• ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
• ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
• ul. Kościuszki – jezdnia/chodnik – budowa przyłącza cieplnego;
• ul. Lipnowska – j./ch./p.z. – przebudowa sieci gazowej;
• ul. Łubna – jezdnia/chodnik/pas zieleni -  budowa chodnika;
• ul. Dziewińska – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Mickiewicza – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Norwida – droga wewnętrzna – budowa parkingu;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Rybnicka – profilowanie nawierzchni gruntowej;
• ul. Broniewskiego – jezdnia/chodnik/pas zieleni – budowa sieci wodociągowej;
• ul. Wieniecka (odc. od ul. Rysiej do ul. Wysokiej) – jezdnia/chodnik – budowa ciągu pieszo – rowerowego;
• ul. Słowicza 10 – chodnik/jezdnia – awaria na sieci wodociągowej;
• 

Zwężenie chodników:

• ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
• ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
• ul. Przedmiejska – udrożnienie kanalizacji teletechnicznej;
• ul. P.O.W. – rusztowanie przy budynku;
• ul. Kościuszki 6 – chodnik – malowanie elewacji;
• ul. Słowackiego – elewacja budynku;
• ul. Kościelna 22a – chodnik – awaria sieci wodociągowej;
• ul. Cicha 17 – chodnik – zabezp. robót rozbiórkowych;
• ul. Bartnicka 11 – pas zieleni – awaria sieci wodociągowej;
• ul. Św. Antoniego 44-46a – chodnik – remont elewacji.

 

Zamknięcie jezdni:

• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Sasankowa – przebudowa drogi;
• ul. Skalna – przebudowa drogi;
• ul. P.O.W. :
- zwężenie połówkowe na odc. od ul. Okrzei do ul. Reja, zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w  
  ulicę Okrzei;
- wjazd z ul. Pułaskiego w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z Placu Wolności w kierunku ul. Reja;
- zakaz wjazdu z Pl. Wolności w ul. P.O.W.

• ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej
ul. Mielęcińska – tymczasowa organizacja ruchu;
• ul. Starodębska – zamknięcie - budowa kanalizacji deszczowej. Na odc. od ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki do ul. Chopina – frezowanie nawierzchni.

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych: Sasankowa, Skalna


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Wanda Rutkowska
Sp. ds. Ewidencji dróg oraz SPP
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe