Utrudnienia

2017.08.28 utrudnienia w ruchu - poniedziałek

   
 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego, ul. Żelazne Wody – jezdnia/p.z. – remont sieci wodociągowej, odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
• ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
• ul. Dziewińska – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Wieniecka (odc. od ul. Rysiej do ul. Chemików) – jezdnia/chodnik – budowa ciągu pieszo – rowerowego;
• ul. Polna 87, 91 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
• ul. Żelazne Wody – J.GR. (dr.wewn.) – bud. odc. kanalizacji sanitarnej;
• ulice Stodólna, Ogniowa, Kraszewskiego, Willowa, Jałowcowa, Promienna – jezdnia/chodnik – remont oświetlenia drogowego;
• ul. Sportowa – budowa odcinka sieci kanalizacji;
• ul. Grodzka/Plażowa – awaria na sieci wodociągowej;
• Aleja Kazimierza Wielkiego – brak rusztu wpustu ulicznego;
• ul. Chemików/Wieniecka – odkucie studni kanalizacyjnej;
• ul. Skrajna – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Budowlanych – całkowite zajęcie pasa jezdni lewoskrętu w ul. Wieniecką – budowa ciągu pieszo-rowerowego;
• ul. Borówkowa – naprawa nawierzchni przy wpuście ulicznym;
• ul. Zachodnia – awaria na sieci kanalizacyjnej.
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
• ul. Słowackiego – elewacja budynku;
• ul. Zapiecek 2 –elewacja budynku
• ul. Cicha 17 – chodnik – zabezpieczenie robót rozbiórkowych;
• ul. Ogniowa 2 – chodnik – wyk. elewacji budynku;
• ul. Irysowa – p.z. – budowa infrastruktury telekomunikacyjnej;
• ul. Cyganka – rusztowanie;
• ul. Szpitalna – chodnik/p.z. – remont sieci ciepłowniczej, skład materiałów;
• ul. Lipnowska, ul. Obrońców Wisły – chodnik/p.z. – przebudowa sieci gazowej;
• ul. Chmielna 7 – rusztowanie;
• ul. Starodębska 17 – likwidacja zadolenia;
• ul. Płocka 172A – p.z. – budowa przyłącza gazowego.
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Brzezinowa – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej
• ul. Starodębska – zamknięcie – ruch dwukierunkowy ulicą Reja - budowa kanalizacji deszczowej;
• ul. Skalna (całkowite zamknięcie od ul. Rybnickiej do posesji nr 41) – przebudowa dróg gminnych;
• ul. Sokola (odc. od ul. Kościelnej do ul. Michelińskiej) – przebudowa nawierzchni;
• ul. Parkowa (od. od ul. Brzezinowej do ul. Lipowej) – przebudowa nawierzchni:
• ul. Sarnia (odc. od ul. Brzezinowej do ul. Świetlanej) – przebudowa nawierzchni;
 
 
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl
 powrót

Sprzątanie powypadkowe