Utrudnienia

2017.10.31 utrudnienia w ruchu - wtorek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Grodzka/Plażowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Skrajna/Kaletnicza – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Grodzka 19 – jezdnia/chodnik – modernizacja na sieci wodociągowej;
• ul. Robotnicza/Kapitulna – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sygnalizacji świetlnej;
• ul. Wronia, Al. Królowej Jadwigi – modernizacja obiektów inżynieryjnych;
• ul. Żytnia – jezdnia/chodnik/p.z. - budowa parkingu;
• ul. Królewiecka 47 – awaria na sieci wodociągowej;
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Słowackiego – elewacja budynku;
• ul. Ogniowa 2 –  wykonanie elewacji budynku;
• ul. Kaletnicza – p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;
• ul. Św. Antoniego 43 – ustawienie rusztowania;
• ul. Żeromskiego 26 – ustawienie stempli;
• Pl. Kopernika 1 – ustawienie rusztowania – remont elewacji;
• ul. Szpitalna (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Okrzei) – remont nawierzchni;
• ul. Szkolna/Brzezinowa – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Letnia – p.z. – budowa sieci gazowej;
• ul. Wschodnia 4a – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Cisowa 18 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. PCK 1 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Zagajnikowa  - p.z. – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
• ul. Toruńska 180 – p.z. – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Sokola 16a – p.z. – budowa przyłącza gazowego.
 
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Brzezinowa – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej;
• ul. Wysoka/Wieniecka – jezdnia/chodnik – przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej (od ul. Wienieckiej całkowite zamknięcie);
• ul. Polna/Barska – awaria na sieci kanalizacyjnej.
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
 
 
INFORMACJA
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, że dnia 06.11.2017r. 
o godz. 8:00 zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu w ramach zadania 
pn.: „Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę we Włocławku – Etap I – chodnik od strony dolnej wody”. Planowany okres trwania robót budowlanych do lipca-sierpnia 2018 roku.
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl
 
 powrót

Sprzątanie powypadkowe