Utrudnienia

2017.11.08 utrudnienia w ruchu - środa

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Grodzka/Plażowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Skrajna/Kaletnicza – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Grodzka 19 – jezdnia/chodnik – modernizacja na sieci wodociągowej;
• ul. Robotnicza/Kapitulna – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sygnalizacji świetlnej;
• ul. Wronia, Al. Królowej Jadwigi – modernizacja obiektów inżynieryjnych;
• ul. Żytnia – jezdnia/chodnik/p.z. - budowa parkingu;
• ul. Starodębska (odc. od ul. Okrzei do ul. Wolność) – naprawa przykanalika wpustu deszczowego;
• ul. Michelińska 38 – jezdnia/p.z. – przyłącze kanalizacji sanitarnej;
• ul. Kaliska – renowacja sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Wschodnia/Spokojna – awaria na sieci wodociągowej;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Spokojna 43  – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Brzezinowa – modernizacja przepompowni ścieków;
• ul. Łubna/Płowiecka – jezdnia/p.z. – przebudowa nawierzchni chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – przesunięcie słupa energetycznego.
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Ogniowa 2 –  wykonanie elewacji budynku;
• ul. Św. Antoniego 43 – ustawienie rusztowania;
• Pl. Kopernika 1 – ustawienie rusztowania – remont elewacji;
• ul. Szpitalna (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Okrzei) – remont nawierzchni;
• ul. Wschodnia 4a – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Okrężna 38 – p.z./ścieżka rowerowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Solna 6 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kaliska 52/54 – wjazd na osiedle – zadolenie przy studni kanalizacyjnej;
• ul. Chmielna 7 – ustawienie rusztowania;
• ul. Wschodnia/Rybnicka – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Płocka 156 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Zagajnikowa 1 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej.
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Brzezinowa – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej;
• ul. Wysoka/Wieniecka – jezdnia/chodnik – przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej (od ul. Wienieckiej całkowite zamknięcie);
• ul. Polna/Barska – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl
 
 powrót

Sprzątanie powypadkowe