Utrudnienia

2017.11.15 utrudnienia w ruchu - środa

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Skrajna/Kaletnicza – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Grodzka 19 – jezdnia/chodnik – modernizacja na sieci wodociągowej;
• ul. Robotnicza/Kapitulna – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sygnalizacji świetlnej;
• ul. Wronia, Al. Królowej Jadwigi – modernizacja obiektów inżynieryjnych;
• ul. Żytnia – jezdnia/chodnik/p.z. - budowa parkingu;
• ul. Starodębska (odc. od ul. Okrzei do ul. Wolność) – naprawa przykanalika wpustu deszczowego;
• ul. Kaliska – renowacja sieci kanalizacji sanitarnej;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Łubna/Płowiecka – jezdnia/p.z. – przebudowa nawierzchni chodnika;
• ul. Stodólna 3 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Żytnia 98 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Sarnia – jezdnia/p.z. – budowa przyłącza gazowego.;
• Al. Chopina 2-4 oraz Al. Chopina na wysokości zjazdu nad jezioro Czarne – wykonanie przejazdów;
• ul. Długa 20 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Brzezinowa 23 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Chmielna – renowacja kanalizacji sanitarnej;
• ul. Słowicza 9 – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Wolność 36c – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Harcerska – ulica o nawierzchni gruntowej – budowa przyłącza wodociągowego.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Ogniowa 2 –  wykonanie elewacji budynku;
• Pl. Kopernika 1 – ustawienie rusztowania – remont elewacji;
• ul. Szpitalna (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Okrzei) – remont nawierzchni;
• ul. Chmielna 7 – ustawienie rusztowania;
• ul. Kraszewskiego 40 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Reymonta/Kasprowicza – awaria na sieci wodociągowej;
• Al. Jana Pawła II  6 – p.z. – budowa przyłącza gazowego.
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Brzezinowa – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej;
• ul. Polna/Barska – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.;
• ul. Malwowa (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Bobrownickiej) – przebudowa ulicy Malwowej;
• ul. Zachodnia, Wiewiórcza, Pocztowa, Letniskowa, Jana Pawła II – jezdnia/p.z. – przebudowa ulicy Zachodniej (zamknięcie ul. Pocztowej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią);
• ul. Pszczela (odc. od ul. Kościelnej do ul. Michelińskiej) – przebudowa ulicy Pszczelej.
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl
 
 powrót

Sprzątanie powypadkowe