Utrudnienia

2017.12.12 utrudnienia w ruchu - wtorek

 
 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. P.O.W. 12 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Hoża 1 – jezdnia/chodnik – remont nawierzchni;
• ul. Łanowa – awaryjna naprawa wpustów deszczowych wraz z remontem nawierzchni jezdni;
• ul. Parkowa – jezdnia/chodnik – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Sokola/Bluszczowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Hoża 1 – awaria sieci kanalizacyjnej;
• ul. Wojska Polskiego/Słowackiego – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Robotnicza – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• ul. Rybnicka – awaryjna naprawa ubytków w nawierzchni.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Szpitalna (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Okrzei) – remont nawierzchni;
• ul. Papieżka – chodnik/p.z. – wymiana sieci wodociągowej;
• ul. Wieniecka -Wysoka – pas zieleni – awaria ciepłociągu;
• ul. Asnyka – p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem;
• ul. Willowa – p.z. – budowa przyłącza gazowego;
• ul. Płocka 106 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Słowackiego – rusztowanie;
• ul. Zielony Rynek – wymiana nawierzchni chodnika, ustawienie rusztowania;
• ul. POW 22b – likwidacja zadolenia przy studni;
• ul. Jana Pawła II 125 – awaria na sieci wodociągowej.
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.;
• ul. Zachodnia, Wiewiórcza, Pocztowa, Letniskowa, Jana Pawła II – jezdnia/p.z. – przebudowa ulicy Zachodniej (zamknięcie ul. Pocztowej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią);
• ul. Pszczela (odc. od ul. Kościelnej do ul. Michelińskiej) – przebudowa ulicy Pszczelej;
• Ul. Kraszewskiego (odc. od ulicy Św. Antoniego do ul. Chmielnej) – naprawa kolektora deszczowego z remontem nawierzchni.
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
• ul. Mylna 14 – odbudowa nawierzchni.
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że w dniu 28.11.2017 r. o godz. 7:00 rozpoczęte zostały prace związane z remontem wlotu Al. Chopina (jezdnia w kierunku Kowala). Ruch na tej jezdni zostanie zawężony do jednego pasa.
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl
 
 powrót

Sprzątanie powypadkowe