Utrudnienia

2018.01.05 utrudnienia w ruchu - piątek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Sokola/Bluszczowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Stodólna 56a – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Graniczna – odziarnianie nawierzchni;
• ul. Ostrowska – naprawa zapadniętego włazu kanałowego.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Papieżka – chodnik/p.z. – wymiana sieci wodociągowej;
• ul. Słowackiego – ustawienie rusztowania.
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.;
• ul. Zachodnia, Wiewiórcza, Pocztowa, Letniskowa, Jana Pawła II – jezdnia/p.z. – przebudowa ulicy Zachodniej (zamknięcie ul. Pocztowej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią).
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
Utwardzanie dróg gruntowych: 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe