Utrudnienia

2018.02.28 informacja

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, 
że z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe został przywrócony ruch 
na moście stalowym im. Marszałka Rydza Śmigłego do dnia 04.03.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe