Utrudnienia

2018.03.22 utrudnienia w ruchu - czwartek

Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa ul. Brzezinowej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej;
• ul. Bartnicka 3 – jezdnia/pas zieleni – budowa przyłącza elektro-energetycznego.
 
Zwężenie chodników: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego przy skrzyżowaniu 
z ul. Wyszyńskiego – remont, przebudowa, wymiana istniejącej magistrali wodociągowej;
• ul. Przedmiejska 10 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Targowa 9 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Starodębska 21 – awaria na sieci telekomunikacyjnej;
• ul. Kaliska 84 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Ostrowska 27 - awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Jagiellońska 20 – ustawienie rusztowania.
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.;
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
Remont cząstkowy grysami : brak
Utwardzanie dróg gruntowych: brak
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe