Utrudnienia

2018.08.10 utrudnienia w ruchu - piątek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Kujawska – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa miejsc postojowych;
• ul. Wojska Polskiego – jezdnia/chodnik – wymiana sieci wodociągowej;
• Al. Jana Pawła II (przy ul. Liściastej) – przebudowa ul. Liściastej;
• ul. Zbiegniewskiej 4b – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Dziewińska 15 – jezdnia – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Leśna – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
• ul. Piekarska 19 – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kochanowskiego – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• Plac Wolności/Zduńska – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Królewiecka 38 – naprawa wpustu deszczowego;
• ul. Bojańczyka/Chopina – naprawa wpustu deszczowego;
• ul. Daleka (zamknięcie ul. Dalekiej na wysokości posesji nr 13a) – jezdnia/ulica o nawierzchni gruntowej – przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne;
• ul. Brzeska/Słowackiego – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Przedmiejska – jezdnia/chodnik – budowa przyłącza ciepłowniczego.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Karnkowskiego – ustawienie rusztowania;
• ul. Przedmiejska – docieplenie budynku;
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• ul. Gdańska – chodnik – roboty związane z rozbudową budynku – ustawienie rusztowania;
• Pl. Wolności/Warszawska – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Przedmiejska – ustawienie rusztowania;
• Ul. Letnia 37 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia 
(odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Gniazdowskiego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego.
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, 
że w związku z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami, od 09.08.2018r. od godz. 23:30 do 10.08.2018r. do godz. 05:00 zostanie wyłączony z ruchu wjazd na Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej z ul. Kilińskiego.
 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe