Utrudnienia

2018.08.14 utrudnienia w ruchu - wtorek

 
 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Kujawska – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa miejsc postojowych;
• Al. Jana Pawła II (przy ul. Liściastej) – przebudowa ul. Liściastej;
• ul. Zbiegniewskiej 4b – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Dziewińska 15 – jezdnia – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Leśna – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
• ul. Kochanowskiego – jezdnia/p.z. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• ul. Przedmiejska – jezdnia/chodnik – budowa przyłącza ciepłowniczego;
• ul. Długa 6 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Ogniowa – remont cząstkowy nawierzchni;
• ul. Starzyńskiego 6 – zadolenie przy studni;
• ul. Zgodna 12 – zadolenie przy studni.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Karnkowskiego – ustawienie rusztowania;
• ul. Przedmiejska – docieplenie budynku;
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• ul. Gdańska – chodnik – roboty związane z rozbudową budynku – ustawienie rusztowania;
• ul. Przedmiejska – ustawienie rusztowania;
• ul. Letnia 37 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Szczygła 24 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Żytnia 51/53 – chodnik/p.z. – zadolenie przy studni.
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia 
(odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego.
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe