Utrudnienia

2018.12.03 utrudnienia w ruchu - poniedziałek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Koralowa – ulica o nawierzchni gruntowej – profilowanie z zagęszczeniem i doziarnieniem;
• ul. Reja 5 – wymiana urządzeń obcych w nawierzchni jezdni;
• ul. Kaliska – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci kanalizacyjnej;
• ul. Noakowskiego 33 – regulacja wpustu ulicznego;
• ul. Mielęcińska – ul. o nawierzchni gruntowej/chodnik/p.z. -  budowa sieci telekomunikacyjnej;
• ul. Dygasińskiego – budowa sieci gazowej;
• ul. Żytnia – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci gazowej z przyłączami;
• ul. Kaliska/Dziewińska – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Klonowa 11 – jezdnia/pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Mystkowskiego 4 – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Bobrownicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika od dnia 29.10.2018r. do dnia 24.11.2018r. – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Toruńska – p.z. – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Skrajna – p.z. – budowa przyłącza energetycznego;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• Plac Staszica 7 – budowa przyłącza gazowego;
• Ul. Zielna 6 – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Żytnia 24 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Łubna – budowa przyłącza;
• Ul. P.O.W. – budowa zjazdu;
• Ul. Dąbrowskiego 16 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe