Utrudnienia

2018.12.07 utrudnienia w ruchu - piątek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Koralowa – ulica o nawierzchni gruntowej – profilowanie z zagęszczeniem i doziarnieniem;
• ul. Reja 5 – wymiana urządzeń obcych w nawierzchni jezdni;
• ul. Kaliska – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci kanalizacyjnej;
• ul. Noakowskiego 33 – regulacja wpustu ulicznego;
• ul. Mielęcińska – ul. o nawierzchni gruntowej/chodnik/p.z. -  budowa sieci telekomunikacyjnej;
• ul. Dygasińskiego – budowa sieci gazowej;
• ul. Żytnia – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci gazowej z przyłączami;
• ul. Bobrownicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• Al. Jana Pawła II, Smocza, Skrajna – jezdnia/chodni/p.z. – budowa sieci telekomunikacyjnej;
• ul. Skrajna 22 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Lipowa – jezdnia/p.z. – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Wyszyńskiego 20 – naprawa zapadniętej nawierzchni.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika od dnia 29.10.2018r. do dnia 24.11.2018r. – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Toruńska – p.z. – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Skrajna – p.z. – budowa przyłącza energetycznego;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Zielna 6 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Dąbrowskiego 16 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chłodna – chodnik/p.z. – budowa zjazdu;
• ul. Zagajewskiego – p.z. – budowa przyłącza ciepłowniczego.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe