Utrudnienia

2019.01.25 utrudnienia w ruchu - piątek

 
 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Papieżka  - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Kaliska 85 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Łubna 17 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Akacjowa 10 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Akacjowa/Jarzębinowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Cyganka 13 – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej.
• ul. Kręta 10 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Żurawia 7 – jezdnia/p.z. – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Lipnowska 9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chmielna, Plac Staszica, Jesionowa – chodnik/p.z. – budowa sieci gazowej;
• ul. Witosa 10 – p.z./pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kolska – remont nawierzchni zjazdu;
• ul. Żwirki i Wigury 22 – wjazd – awaria na sieci wodociągowej.
 
 
Zamknięcie jezdni: 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe